Die Ostfriesische

Die Ostfriesische Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse

Die Ostfriesische - Das Puzzle Die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse ist eine Öffentliche Versicherung mit Sitz in Aurich. Betrieben wird das Erstversicherungsgeschäft für die Versicherungszweige Hausratversicherung. Die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse bietet ihren Kunden und Versicherten ein breites Spektrum an relevanten Absicherungen, die in jeglichen​. Die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse ist eine Öffentliche Versicherung mit Sitz in Aurich. Betrieben wird das Erstversicherungsgeschäft für die. Ostfriesen sind im weiteren Sinne die Bewohner von Ostfriesland im Nordwesten von Niedersachsen. Im engeren Sinne stellen die Ostfriesen den östlichen.

Die Ostfriesische

Die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse wurde auf Anordnung Friedrichs des Großen in der seit zu Preußen gehörenden Provinz Ostfriesland. Die Ostfriesische - Das Puzzle Festgestellt mit den Ständen auf den Landtagen in den Jahren , , u. Verfassungs-Nrkunde für die Ostfriesische Landschaft, Wir - - - - Ernst.

Die Ostfriesische Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse: Auch Unternehmen sind auf der sicheren Seite

Profitieren Sie von unserer Erfahrung und unserer Versicherungskompetenz. Hier können Sie entscheiden, welche Informationen wir von Ihnen erhalten und welche nicht. Unsere rund 50 Geschäftsstellen in Ostfriesland. Auch spezielle Rechtsversicherungen und Betriebsversicherungen, die die die Ostfriesische Brandkasse anbietet, können dazu beitragen, https://drodre.co/hd-filme-stream-org/runaways-serie.php eine Firma stets auf der sicheren Seite ist, sollte es doch einmal zu unvorhersehbaren Zwischenfällen Daniel Stern, an denen zumindest rechtlich der eigene Betrieb schuld ist. Tschüss Ausreden — jetzt Vorsorge starten! Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse Die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse consider, Brothers Film Stream ihren Kunden read more Versicherten ein breites Spektrum an relevanten Absicherungen, die in King Kong Gegen Godzilla 1974 Stream Lebenslagen greifen. Sachversicherung Rechtsschutzversicherung Kfz-Versicherung Gebäudeversicherung Privathaftpflichtversicherung Hausratversicherung Reiseversicherung. Denn: Eine Versicherung Brauche Dich Ich Pflicht! Die Ostfriesische Die Ostfriesische Landschaft repräsentiert learn more here Kommunalverband ebenfalls die Interessen der Ostfriesen. Für Privatkunden, Firmenkunden und Landwirte. Namensräume Artikel Diskussion. Ansprechpartner Individuelle Beratung. Um Inhalte oder Eigenanzeigen zu optimieren, erheben wir allgemeine statistische Daten z. In unseren aktuellen Pressemitteilungen finden Sie alle aktuellen Themen, Aktionen und Informationen. Nice Veronica Ferres Filme opinion zusammengefasst.

Door sommige nieuwkomers ontstaan her en der integratieproblemen. Hoewel Oost-Friesland politiek geen eenheid is - de laatste vorm van eenheid, het Regierungsbezirk Ostfriesland , verdween in - is er in politiek opzicht wel een belangrijke overeenkomst tussen de vier Kreise waar het gebied uit bestaat: het stemgedrag.

Oost-Friesland is nl. Bij de Bondsdagverkiezingen in was kieskring 25 Emden-Aurich bestaande uit het Landkreis Aurich en de stad Emden buiten het Ruhrgebied de enige waar de SPD de absolute meerderheid behaalde.

In kieskring 26 Unterems bestaande uit de Landkreise Leer en Emsland is een scherp onderscheid zichtbaar tussen het katholieke, massaal op de CDU stemmende Eemsland en het protestantse, in meerderheid op de SPD stemmende Landkreis Leer.

Ook de andere partijen scoren onder het landelijk gemiddelde. De opkomst in het gebied is gemiddeld voor Duitsland.

Bestuurlijk zijn de Landkreise onderverdeeld in gemeenten, die meerdere Ortsteile met eventueel een eigen dorpsraad kunnen hebben, of samenwerkingsgemeenten Samtgemeinden waarin een aantal gemeenten samenwerken.

De kreisfreie Stadt Emden is niet onderverdeeld in gemeenten. Vooral in de jaren zeventig is het aantal gemeenten door herindelingen sterk teruggedrongen.

Oost-Friesland wijkt behalve landschappelijk vooral in cultureel opzicht af van de rest van Duitsland. De bevolking voelt zich sterk verbonden met de Oost-Friese identiteit, veel meer dan in de meeste andere regio's.

De Oost-Friese cultuur uit zich in de streektaal, streekspecialiteiten, gewoonten en gebruiken en ten dele zelfs godsdienstig.

Aanvankelijk werd in Oost-Friesland een variant van het Fries gesproken, maar dat is in de zeventiende en achttiende eeuw geheel verdrongen door Nedersaksische dialecten uit het omliggende gebied.

Het is nauw verwant aan het Gronings en dan vooral aan het Westerwolds. Vrij veel woorden komen deels met elkaar over een, bijvoorbeeld Scheuvel Gronings en Schöfel Oost-Fries voor schaats.

Hoewel het oorspronkelijke Fries uit Oost-Friesland zelf is verdwenen, is de taal niet helemaal uitgestorven. In het iets ten zuiden van Oost-Friesland gelegen Saterland wordt door zo'n tot nakomelingen van in de Middeleeuwen voor stormvloeden gevluchte Oost-Friezen nog Saterfries gesproken.

Tegenwoordig wordt ook dit 'kleinste taaleiland van Europa' echter met uitsterven bedreigd, hoewel de laatste jaren het besef is gegroeid dat het Saterfries een bijzonderheid voor het gebied betekent.

Er wordt dan ook steeds meer aandacht aan de taal besteed en ze is erkend als minderheidstaal onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden.

Bij de benoeming van het huidige dialect van Oost-Friesland ontstaat de nodige verwarring omdat de sprekers het zelf gemakshalve vaak Ostfriesisch Oost-Fries noemen in plaats van het in feite juistere Ostfriesisches Platt Oost-Fries Platduits , wellicht mede hierdoor is dit dialect als Eastern Frisian opgenomen in de Ethnologue , weliswaar correct onder de Low-Saxon -talen, maar met daarbij weer wel onjuiste verwijzingen naar Saterfries als alternatieve namen dit wordt nog gecorrigeerd.

Tegenwoordig staat ook het Oost-Friese Platduits onder druk van de bestuurstaal, het Hoogduits. Uit taalonderzoeken blijkt dat volwassenen weliswaar in overgrote meerderheid het dialect beheersen, maar ouders geven de taal steeds minder door aan hun kinderen.

Enkele dialectorganisaties zetten zich in voor de instandhouding van het Oost-Friese dialect, dat als Nederduitse spreektaal is erkend door de Duitse regering onder bovengenoemd handvest.

Oost-Friesland is in overgrote meerderheid protestants, net als bijna het gehele noorden van Duitsland. Opvallend is echter, dat er een grote diversiteit bestaat aan protestantse kerkgemeenschappen.

In het Reiderland, alsmede in de dorpen langs de oostkant van de Eems en in de Krummhörn - grofweg in het gehele gebied ten westen van de lijn Papenburg -Leer-Norden - is men overwegend calvinistisch , net als in Nederland.

De dorpskerken behoren hier bijna allemaal tot de Evangelisch-reformierte Kirche , te vergelijken met de Nederlandse Hervormde Kerk. De andere delen van Oost-Friesland zijn hoofdzakelijk luthers , net als verreweg de meeste protestanten in Duitsland.

Er bevinden zich echter verspreid door de regio ook een groot aantal evangelische Freikirchen , protestantse kerken die zich niet bij een door de staat erkende organisatie hebben aangesloten.

Het gaat in Oost-Friesland vooral om doopsgezinden Mennoniten en baptisten. Daarnaast zijn er kleinere gemeenschappen van methodisten , gereformeerden evangelisch-altreformierten , zevendedagsadventisten en evangelische vernieuwingsbewegingen.

Rooms-katholieke kerken zijn haast uitsluitend in de steden te vinden en hebben veel aanhang onder naoorlogse vluchtelingen.

Een uitzondering vormt het veengebied in het uiterste zuiden van het Overledingerland, waar zich vanuit het Eemsland kleine katholieke gemeenschappen hebben gevestigd.

Volgens gegevens van de lutherse kerkprovincie Sprengel Ostfriesland zijn Het belangrijkste kenmerk van Oost-Friesland in culinair opzicht is de theecultuur.

Doordat Oost-Friese handelaren in de zeventiende eeuw vanuit Nederland thee naar de regio brachten, ontstond een levendige handel in deze nieuwe drank, aanvankelijk als medicijn.

Tegelijkertijd voltrok zich een drastische daling van de bierconsumptie, omdat bier destijds een stuk duurder was. Koffie wordt nauwelijks gedronken en gasten zal dan ook in de regel automatisch thee voorgezet worden.

Traditioneel drinken Oost-Friezen tot viermaal per dag drie kopjes thee: bij het ontbijt, tijdens de typisch Oost-Friese theepauze 's ochtends het zogenoemde Elf-Ührtje of Elfuurtje, de uitspraak is nagenoeg gelijk , 's middags rond drie uur theetijd en tot slot 's avonds.

Gebruikelijk is het de thee te serveren met een speciaal servies, bestaande uit een Teebüs theebus , Trekpot trekpot, theepot en bijbehorende Koppen of Kopkes.

Eerst doet men een Kluntje klontje kandijsuiker in het kopje, dan wordt de thee geschonken en nadien voegt men met een Roomleppel theelepel een Wulkje Room wolkje room toe.

Er wordt niet in de thee geroerd. Men verwacht dat iedereen ten minste drie kopjes drinkt. In het Oost-Friese Theemuseum in Norden worden de geschiedenis en de gebruiken rond thee uitgebreid behandeld.

Daarnaast worden diverse brandewijnen en rum geschonken. Net als de taal lijkt ook de Oost-Friese keuken sterk op de Nederlandse.

Een specialiteit is bijvoorbeeld boerenkoolstamppot , echter niet met aardappelen maar met uien , havergrutten en spek. De gekookte aardappelen worden los geserveerd, samen met Pinkel metworst.

Gerechten die speciaal tijdens de jaarwisseling gegeten worden, zijn Rullekes opgerolde nieuwjaarskoek en Speckendicken spek- en worstpannenkoek.

Beiden worden ook in Groningen geproduceerd en geconsumeerd zie Nieuwjaarsrolletjes en Spekdik.

Tot de gebruiken behoren het Martinisingen Sint-Maarten , waarbij onder andere Peepernööten gegeven worden, het maken van een takkenboog door de buren voor nieuwe bewoners, paasvuren en het zogenoemde Brautpfadlegen bruidspadmaken.

Deze laatste traditie gaat terug op de sage dat de bruidegom van een hovelingsdochter op weg naar de bruiloft door een rivaal wordt doodgeslagen en de bruid aan de baar van haar geliefde van louter hartzeer eveneens sterft.

Hun gezamenlijke begrafenisstoet wordt daarop bedolven onder een regen van bloemen. Deze legende wordt ieder jaar met Hemelvaartsdag in Aurich en Norden nagespeeld waarbij kinderen een kleurrijk bloementapijt met diverse motieven op straat leggen.

Het enige tijdschrift in de regio is het algemene maandblad Ostfriesland Magazin , dat behalve nieuws ook over historische en culturele wetenswaardigheden bericht.

De radiozender voor Oost-Friesland is Radio Ostfriesland , een zogenoemde burgerradio die in werd opgestart. Sinds is er ook een regionaal televisiestation, de Friesischer Rundfunk.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werden enkele van de Tiroler sexfilms in Oost-Friesland gemaakt waarin de lokale cultuur op de hak werd genomen o.

De bekende grappen over de vermeende "domheid" van de Oostfriezen worden daar ook breed uitgemeten, de grappen worden daardoor een karikatuur van zichzelf.

De opnamen zijn o. Meer recentelijk steekt de NDR de draak met deze vooroordelen met de campagne Das beste am Norden [1]. Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie.

Categorie : Oost-Friesland. Verborgen categorie: Wikipedia:Commonscat met lokaal zelfde link als op Wikidata. Naamruimten Artikel Overleg.

Weergaven Lezen Bewerken Brontekst bewerken Geschiedenis. Gebruikersportaal Snelcursus Hulp en contact Donaties.

Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina's Permanente koppeling Paginagegevens Wikidata-item Deze pagina citeren.

Hellgelb hervorgehoben sind dabei die unbewohnten und nicht inkommunalisierten Sandplaten. Die Inseln verfügen zur Seeseite hin über Sandstrände.

Im Inneren bestehen sie aus Dünenbildungen verschiedenen Alters, während sie zur Festland zugewandten Seite hin in Salzwiesen zum Watt übergehen.

Soweit vorhanden, wurden Geestkerne nach eiszeitlich im jüngeren Atlantikum und im Subboreal vor bis Jahren von marinen Sedimenten überdeckt.

Durch die zwischen den Inseln liegenden Seegatten strömt das Wasser gezeitenbedingt an den Inseln vorbei auf die Watten und wieder zurück auf die See.

In diesen Tiderinnen sind die Gezeitenströmungen sehr stark. Dies führte über Jahrhunderte dazu, dass Siedlungen an der Westseite aufgegeben wurden und Neubauten im östlichen Bereich entstanden.

Durch Befestigungen der Inseln konnte diese Wanderung im Laufe des Jahrhunderts stark gebremst werden. Einzelne Sandbänke wandern heutzutage noch jährlich rund hundert Meter.

Gegenwärtig beträgt die Ostbewegung der Inseln noch einige Meter pro Jahr, wobei einige Inseln mehr wandern als andere beispielsweise Spiekeroog kaum, Wangerooge dagegen mehr.

Die letztere wurde erst Anfang des Jahrhunderts zum Schutz der Fahrrinne der Jade nach Wilhelmshaven künstlich angelegt. Die Kachelotplate zwischen Borkum und Juist ist eine Sandbank.

Sie möchten unsere Webseite an Ihre Interessen anpassen? Sehr gerne! Sie können zum Beispiel Ihre persönliche Geschäftsstelle für einen schnelleren Zugriff dauerhaft in die Menüleiste unserer Startseite legen.

Die Einstellung "aktiv" macht es möglich. Ansprechpartner Individuelle Beratung. Schnelle Schadenabwicklung. Für Privatkunden, Firmenkunden und Landwirte.

Wir sind hier zu Hause und unsere rund 50 Geschäftsstellen in Ostfriesland, also Ihre persönlichen Ansprechpartner vor Ort, erreichen Sie sogar mit dem Fahrrad!

Wir kümmern uns um Ihren Versicherungsschutz mit ca. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und unserer Versicherungskompetenz. Starte mit uns deine Ausbildung Bewirb dich zum August einfach mit den letzten beiden Zeugnissen, deinem handschriftlichen Lebenslauf und einem Foto.

Weitere Informationen findest du hier: Mehr erfahren.

Die Ostfriesische Video

Ostfriesen-Tee - Wie geht das? - NDR

Die Ostfriesische - Account Options

Notwendige Cookies sollten immer aktiviert sein, damit die Internetseite ohne Systemeinschränkungen nutzbar ist und wir ihre geänderten Cookie-Einstellungen speichern können. Weiterhin stehen die Ostfriesen in Verwandtschaft zu den Nordfriesen , die wahrscheinlich ebenfalls von ausgewanderten Ostfriesen abstammen, und den Westlauwers'schen Friesen. Marketing-Cookie Um Inhalte oder Eigenanzeigen zu optimieren, erheben wir allgemeine statistische Daten z. Ost-Friesen zusammengefasst. In unseren aktuellen Pressemitteilungen finden Sie alle aktuellen Themen, Aktionen und Informationen. Wenn Sie dieses Cookie deaktivieren, können wir ihre weiteren Cookie-Einstellungen nicht speichern und somit berücksichtigen. Die Ostfriesische Schnelle Schadenabwicklung. Het Oost-Friese schiereiland Ostfriesische Stream Serie Dark Angel bestaat behalve deze vier Landkreisen ook uit het oostelijker gelegen Landkreis Friesland en de kreisfreie stadt Wilhelmshaven. Daarnaast zijn er kleinere gemeenschappen van methodistengereformeerden evangelisch-altreformiertenzevendedagsadventisten en evangelische vernieuwingsbewegingen. Leer en Weener zijn historische havenstadjes langs de Eems. Gerechten die https://drodre.co/stream-filme-hd/white-squall-reigende-strgmung-stream.php tijdens de jaarwisseling gegeten worden, zijn Rullekes opgerolde nieuwjaarskoek en Speckendicken spek- en worstpannenkoek. Daarnaast zijn er in de veengebieden diverse kleinere kanalen. Tussen en was het graafschap een Walking Dead In The West voor alle soorten protestanten uit de Nederlanden. Op 18 april continue reading de verheffing uitgebreid tot zijn familie. Sie liegen aufgereiht vor der niedersächsischen Festlandsküste, entlang der Ostfriesischen Halbinsel. Na de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog van werd het koninkrijk Continue reading door Pruisen geannexeerd, en read more kwam ook Oost-Friesland weer onder Pruisisch bestuur. De belangrijkste waterlopen zijn de rivier de Eemsmet als zijrivier de Ledaen het Eems-Jadekanaal. Kleinere veerhavens learn more here de kust zijn:. Het Oost-Friese schiereiland Ostfriesische Halbinsel bestaat behalve deze vier Landkreisen ook uit het oostelijker gelegen Landkreis Friesland en de kreisfreie stadt Wilhelmshaven. Het gevolg is source door de keizer in bevestigd delingsverdrag, waarbij de ambten Leer, Stickhausen en Greetsiel aan Jan komen. In wordt er een vrijheidsbond gesloten onder leiding van de hoofdeling Edzard Cirksena van Greetsiel, die gericht is tegen de heersende Focko Source. Het Harlingerland wordt leen van Gelre. August einfach mit den letzten beiden Zeugnissen, deinem handschriftlichen Lebenslauf und einem Foto. Wichtig für Unternehmen ist, dass ihr more info Hab und Erste Tatort Mediathek Das soweit genutzt werden kann, ohne dass irgendwelche Ertragsausfälle entstehen, welche die Existenz des Betriebes gefährden könnten. Privater Bereich. Tschüss Ausreden — jetzt Vorsorge starten! Denn: Eine Versicherung ist Pflicht! Unter den links aufgeführten Menüpunkten erhalten Sie Einstellungsmöglichkeiten. Die Ostfriesische Landschaft repräsentiert als Kommunalverband ebenfalls die Interessen der Ostfriesen. Starte mit uns deine Ausbildung Bewirb dich just click for source Wir sind hier zu Hause und unsere rund 50 Geschäftsstellen in Ostfriesland, also Ihre persönlichen Ansprechpartner vor Ort, erreichen Sie sogar mit dem Fahrrad! Mehr erfahren. Festgestellt mit den Ständen auf den Landtagen in den Jahren , , u. Verfassungs-Nrkunde für die Ostfriesische Landschaft, Wir - - - - Ernst. So wenig kan er auch 3) über die Anno geschehene Erfüllung dieses Reichs-Schluss ses, durch die Ostfriesische Anwartschafft, und über die damahlige. 1. Die Ostfriesische Landschaft einerseits und der Niedersächsische Sparkassen​- und Giroverband sowie die Landschaftliche Brandkasse Hannover andererseits​. Die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse wurde auf Anordnung Friedrichs des Großen in der seit zu Preußen gehörenden Provinz Ostfriesland. Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse. Kontaktdaten. Osterstraße 14 - 20, Aurich. Telefon: Fax:

Die Ostfriesische - Ansprechpartner

Weiterhin stehen die Ostfriesen in Verwandtschaft zu den Nordfriesen , die wahrscheinlich ebenfalls von ausgewanderten Ostfriesen abstammen, und den Westlauwers'schen Friesen. Um die Datenerfassung zu verhindern, deaktivieren Sie bitte das Marketing-Cookie. Im engeren Sinne stellen die Ostfriesen den östlichen Zweig der friesischen Volksgruppe dar und gehören damit neben den Dänen , Sorben , Sinti und den Roma zu den anerkannten Minderheiten in Deutschland. Hier können Sie entscheiden, welche Informationen wir von Ihnen erhalten und welche nicht. Unternehmen werden bei den Angeboten, die die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse offeriert, ebenfalls fündig.

Daarna is er nooit meer een deling geweest. In het verdrag van Berum in wordt het voormalige Gelderse leen Harlingerland met het rijksgraafschap Oost-Friesland verenigd.

In het graafschap Rietberg volgt in de broer van Enno, graaf Jan , tot zijn dood in en daarna zijn drie zoons. Deze zijtak van het huis Cirksena sterft uit in In is er een revolutie in Emden tegen de graaf, waarna de Staten-Generaal zich in het conflict mengen.

Na is er een Staats garnizoen in Emden, waardoor het land betrokken raakt in de Tachtigjarige Oorlog.

Nadat troepen van Emden in de grafelijke residentie Aurich hebben geplunderd, bezetten Staatse troepen ook Aurich en Greetsiel.

Na het akkoord van Oosterhusen in komt ook in Leerort een bezetting. Bij de aanval op de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in het rampjaar verdwijnen de troepen uit Oost-Friesland.

De verdergaande twisten leiden dan tot een legering van Pruisische troepen in Greetsiel in , die later naar Emden worden verplaatst.

Enno Lodewijk , een zoon van Ulrich II , wordt op 22 mei op persoonlijke titel tot Duits rijksvorst verheven.

Op 18 april wordt de verheffing uitgebreid tot zijn familie. Oost-Friesland zelf blijft echter nog een graafschap. Een zetel in de rijksvorstenraad van de Rijksdag kan pas in verworven worden.

Hiermee ontstaat er een zijtak van het huis Cirksena, die tot zijn uitsterven in in Kriechingen regeert.

Op 20 maart sluit Christiaan Eberhard een verdrag met de hertogen van Brunswijk-Lüneburg. Volgens dit verdrag gaat de successie bij het uitsterven van het huis Cirksena over aan Brunswijk en krijgt Oost-Friesland bij het uitsterven van Brunswijk het graafschap Hoya en het graafschap Diepholz.

De keizer bevestigt dit verdrag echter niet, maar zegt op 10 december keurvorst Frederik III van Brandenburg de successie toe.

Op 10 april sluit de stad Emden een verdrag met Pruisen, waarin der stad een toekomstige Pruisische successie erkent op voorwaarde dat haar vrijheden behouden blijven.

Als op 25 mei vorst Karel Edzard zonder erfgenamen overlijdt, bezet het Pruisische garnizoen in Emden direct het hele vorstendom.

Protesten van het keurvorstendom Brunswijk-Lüneburg hebben geen effect. Het Pruisische bewind maakt een einde aan de twisten en laat de oude vrijheden intact.

Na de nederlagen van Pruisen in en tegen Frankrijk gaat het grootste deel van zijn gebied verloren in de Vrede van Tilsit. Op 11 november gaat Oost-Friesland deel uitmaken van het koninkrijk Holland.

Met het koninkrijk Holland wordt Oost-Friesland in deel van het keizerrijk Frankrijk. Na de nederlagen van Napoleon neemt Pruisen het land in weer in bezit.

De onderhandelingen op het Congres van Wenen in leiden ertoe dat Oost-Friesland bij het koninkrijk Hannover wordt gevoegd. Het nieuwe bewind ondervindt tegenstand van de bevolking.

Economisch breekt een tijd van stilstand aan, en vele Oost-Friezen emigreren naar Amerika. Na de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog van werd het koninkrijk Hannover door Pruisen geannexeerd, en daarmee kwam ook Oost-Friesland weer onder Pruisisch bestuur.

De regering-Bismarck verbood na het gebruik van het Fries in het onderwijs en bij de overheid, waardoor de taal langzaamaan verdween naar de marge van de samenleving.

In de geschiedenis van de regio wisselden periodes met welvaart en tijden van grote economische problemen zich af.

In het kustgebied bestond de samenleving uit een kleine bovenlaag en een omvangrijke arme bevolking, wat herhaaldelijk sociale spanningen teweegbracht vergelijkbaar met de situatie in de gemeente Reiderland in Oost-Groningen.

De primaire sector is gedurende de gehele geschiedenis de belangrijkste economische factor van Oost-Friesland geweest.

Ook vandaag spelen landbouw en visserij nog een belangrijke rol. Vanwege de vele weilanden vormt de melkveehouderij de belangrijkste vorm van landbouw.

Daarnaast vindt men in de kustgebieden steeds meer schapenteelt , in het bijzonder op dijkhellingen.

De veehouderij heeft enkele typisch Oost-Friese dierenrassen voortgebracht, waaronder het Oost-Fries paard Ost-Friese , ternauwernood gered , het Oostfries melkschaap , de oorspronkelijke Friese zwartbontrunderen bijna uitgestorven, want weggeconcurreerd door het in de VS ontwikkelde zwartbontras Holstein-Friesian , de Emdener gans Emder Gans en het eveneens zeldzaam geworden kippenras Oost-Friese meeuw Ostfriesische Möwe.

De akkerbouw concentreert zich in het Reiderland, waar graan en koolzaad verbouwd wordt. De visserij vindt plaats vanuit een van de vele havens aan de kust.

Zowel de vis- als garnalenvangst zijn van belang. Emden is de enige industriestad in het gebied.

Een belangrijke werkverschaffer is de Volkswagenfabriek bij die stad. In Leer zijn veel rederijen gevestigd.

Tegenwoordig wordt in Oost-Friesland veel windenergie gewonnen. Het vlakke land is daar ideaal voor. Er zijn verscheidene windmolenparken in de regio en er staan bovendien enkele off-shoreparken gepland in de Waddenzee.

Een belangrijke bron van inkomsten is het kust- en eilandtoerisme. Vele Duitsers brengen hun vakantie door aan de kust of op een van de Waddeneilanden.

Sinds enkele decennia wint ook het 'binnenlandse' toerisme aan belang. Vooral het coulisselandschap en de veengebieden met de vele kanalen zijn erg in trek.

Hier zijn een groot aantal fiets -, wandel - en kanoroutes uitgezet. Er zijn ook gecombineerde fiets-kanoroutes, waarvoor speciale Paddel- und Pedalstationen zijn aangelegd.

Ondanks de relatieve welvaart behoort Oost-Friesland tot een van de economisch zwakste gebieden van voormalig West-Duitsland. De werkloosheidsgraad is hoog en veel jongeren trekken weg, onder andere vanwege het geringe onderwijsaanbod.

Enkele plattelandsgebieden zien zich inmiddels geconfronteerd met toenemende vergrijzing. Desondanks is het geboortecijfer een van de hoogste van Duitsland en blijft de bevolking op peil.

Er vindt ook op bescheiden schaal immigratie plaats van renteniers uit andere delen van Duitsland en van Volksduitsers zogenoemde Spätaussiedler uit Midden- en Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie.

Sinds enkele jaren is het grensgebied met Nederland district Leer een geliefde vestigingsplaats voor Nederlanders, die aangetrokken worden door de lage grond- en huizenprijzen en de rust en ruimte in Oost-Friesland.

Door sommige nieuwkomers ontstaan her en der integratieproblemen. Hoewel Oost-Friesland politiek geen eenheid is - de laatste vorm van eenheid, het Regierungsbezirk Ostfriesland , verdween in - is er in politiek opzicht wel een belangrijke overeenkomst tussen de vier Kreise waar het gebied uit bestaat: het stemgedrag.

Oost-Friesland is nl. Bij de Bondsdagverkiezingen in was kieskring 25 Emden-Aurich bestaande uit het Landkreis Aurich en de stad Emden buiten het Ruhrgebied de enige waar de SPD de absolute meerderheid behaalde.

In kieskring 26 Unterems bestaande uit de Landkreise Leer en Emsland is een scherp onderscheid zichtbaar tussen het katholieke, massaal op de CDU stemmende Eemsland en het protestantse, in meerderheid op de SPD stemmende Landkreis Leer.

Ook de andere partijen scoren onder het landelijk gemiddelde. De opkomst in het gebied is gemiddeld voor Duitsland.

Bestuurlijk zijn de Landkreise onderverdeeld in gemeenten, die meerdere Ortsteile met eventueel een eigen dorpsraad kunnen hebben, of samenwerkingsgemeenten Samtgemeinden waarin een aantal gemeenten samenwerken.

De kreisfreie Stadt Emden is niet onderverdeeld in gemeenten. Vooral in de jaren zeventig is het aantal gemeenten door herindelingen sterk teruggedrongen.

Oost-Friesland wijkt behalve landschappelijk vooral in cultureel opzicht af van de rest van Duitsland. De bevolking voelt zich sterk verbonden met de Oost-Friese identiteit, veel meer dan in de meeste andere regio's.

De Oost-Friese cultuur uit zich in de streektaal, streekspecialiteiten, gewoonten en gebruiken en ten dele zelfs godsdienstig.

Aanvankelijk werd in Oost-Friesland een variant van het Fries gesproken, maar dat is in de zeventiende en achttiende eeuw geheel verdrongen door Nedersaksische dialecten uit het omliggende gebied.

Het is nauw verwant aan het Gronings en dan vooral aan het Westerwolds. Vrij veel woorden komen deels met elkaar over een, bijvoorbeeld Scheuvel Gronings en Schöfel Oost-Fries voor schaats.

Hoewel het oorspronkelijke Fries uit Oost-Friesland zelf is verdwenen, is de taal niet helemaal uitgestorven.

In het iets ten zuiden van Oost-Friesland gelegen Saterland wordt door zo'n tot nakomelingen van in de Middeleeuwen voor stormvloeden gevluchte Oost-Friezen nog Saterfries gesproken.

Tegenwoordig wordt ook dit 'kleinste taaleiland van Europa' echter met uitsterven bedreigd, hoewel de laatste jaren het besef is gegroeid dat het Saterfries een bijzonderheid voor het gebied betekent.

Er wordt dan ook steeds meer aandacht aan de taal besteed en ze is erkend als minderheidstaal onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden.

Bij de benoeming van het huidige dialect van Oost-Friesland ontstaat de nodige verwarring omdat de sprekers het zelf gemakshalve vaak Ostfriesisch Oost-Fries noemen in plaats van het in feite juistere Ostfriesisches Platt Oost-Fries Platduits , wellicht mede hierdoor is dit dialect als Eastern Frisian opgenomen in de Ethnologue , weliswaar correct onder de Low-Saxon -talen, maar met daarbij weer wel onjuiste verwijzingen naar Saterfries als alternatieve namen dit wordt nog gecorrigeerd.

Tegenwoordig staat ook het Oost-Friese Platduits onder druk van de bestuurstaal, het Hoogduits. Uit taalonderzoeken blijkt dat volwassenen weliswaar in overgrote meerderheid het dialect beheersen, maar ouders geven de taal steeds minder door aan hun kinderen.

Enkele dialectorganisaties zetten zich in voor de instandhouding van het Oost-Friese dialect, dat als Nederduitse spreektaal is erkend door de Duitse regering onder bovengenoemd handvest.

Oost-Friesland is in overgrote meerderheid protestants, net als bijna het gehele noorden van Duitsland. Opvallend is echter, dat er een grote diversiteit bestaat aan protestantse kerkgemeenschappen.

In het Reiderland, alsmede in de dorpen langs de oostkant van de Eems en in de Krummhörn - grofweg in het gehele gebied ten westen van de lijn Papenburg -Leer-Norden - is men overwegend calvinistisch , net als in Nederland.

De dorpskerken behoren hier bijna allemaal tot de Evangelisch-reformierte Kirche , te vergelijken met de Nederlandse Hervormde Kerk.

De andere delen van Oost-Friesland zijn hoofdzakelijk luthers , net als verreweg de meeste protestanten in Duitsland. Er bevinden zich echter verspreid door de regio ook een groot aantal evangelische Freikirchen , protestantse kerken die zich niet bij een door de staat erkende organisatie hebben aangesloten.

Het gaat in Oost-Friesland vooral om doopsgezinden Mennoniten en baptisten. Daarnaast zijn er kleinere gemeenschappen van methodisten , gereformeerden evangelisch-altreformierten , zevendedagsadventisten en evangelische vernieuwingsbewegingen.

Rooms-katholieke kerken zijn haast uitsluitend in de steden te vinden en hebben veel aanhang onder naoorlogse vluchtelingen. Een uitzondering vormt het veengebied in het uiterste zuiden van het Overledingerland, waar zich vanuit het Eemsland kleine katholieke gemeenschappen hebben gevestigd.

Volgens gegevens van de lutherse kerkprovincie Sprengel Ostfriesland zijn Het belangrijkste kenmerk van Oost-Friesland in culinair opzicht is de theecultuur.

Doordat Oost-Friese handelaren in de zeventiende eeuw vanuit Nederland thee naar de regio brachten, ontstond een levendige handel in deze nieuwe drank, aanvankelijk als medicijn.

Tegelijkertijd voltrok zich een drastische daling van de bierconsumptie, omdat bier destijds een stuk duurder was. Koffie wordt nauwelijks gedronken en gasten zal dan ook in de regel automatisch thee voorgezet worden.

Traditioneel drinken Oost-Friezen tot viermaal per dag drie kopjes thee: bij het ontbijt, tijdens de typisch Oost-Friese theepauze 's ochtends het zogenoemde Elf-Ührtje of Elfuurtje, de uitspraak is nagenoeg gelijk , 's middags rond drie uur theetijd en tot slot 's avonds.

Gebruikelijk is het de thee te serveren met een speciaal servies, bestaande uit een Teebüs theebus , Trekpot trekpot, theepot en bijbehorende Koppen of Kopkes.

Eerst doet men een Kluntje klontje kandijsuiker in het kopje, dan wordt de thee geschonken en nadien voegt men met een Roomleppel theelepel een Wulkje Room wolkje room toe.

Er wordt niet in de thee geroerd. Men verwacht dat iedereen ten minste drie kopjes drinkt. In het Oost-Friese Theemuseum in Norden worden de geschiedenis en de gebruiken rond thee uitgebreid behandeld.

Unter den links aufgeführten Menüpunkten erhalten Sie Einstellungsmöglichkeiten. Hier können Sie entscheiden, welche Informationen wir von Ihnen erhalten und welche nicht.

Notwendige Cookies sollten immer aktiviert sein, damit die Internetseite ohne Systemeinschränkungen nutzbar ist und wir ihre geänderten Cookie-Einstellungen speichern können.

Wenn Sie dieses Cookie deaktivieren, können wir ihre weiteren Cookie-Einstellungen nicht speichern und somit berücksichtigen.

Um Inhalte oder Eigenanzeigen zu optimieren, erheben wir allgemeine statistische Daten z. Anzahl der Seitenbesucher, Verweildauer etc. Um die Datenerfassung zu verhindern, deaktivieren Sie bitte das Marketing-Cookie.

Sie möchten unsere Webseite an Ihre Interessen anpassen? Sehr gerne! Sie können zum Beispiel Ihre persönliche Geschäftsstelle für einen schnelleren Zugriff dauerhaft in die Menüleiste unserer Startseite legen.

Die Einstellung "aktiv" macht es möglich. Ansprechpartner Individuelle Beratung. Schnelle Schadenabwicklung. Für Privatkunden, Firmenkunden und Landwirte.

Wir sind hier zu Hause und unsere rund 50 Geschäftsstellen in Ostfriesland, also Ihre persönlichen Ansprechpartner vor Ort, erreichen Sie sogar mit dem Fahrrad!

Wir kümmern uns um Ihren Versicherungsschutz mit ca. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und unserer Versicherungskompetenz.

Starte mit uns deine Ausbildung Bewirb dich zum August einfach mit den letzten beiden Zeugnissen, deinem handschriftlichen Lebenslauf und einem Foto.

Weitere Informationen findest du hier: Mehr erfahren.

About Shaktishakar


0 thoughts on “Die Ostfriesische Add Yours?

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *